SUKKERINDUSTRI


BM-Industriteknik as
Birketvej 13
DK-4941 Bandholm

Tlf. 54 78 85 00
Fax 54 76 35 07
E-mail: bmi@bm-i.dk

AKTIVITETER

SUKKERINDUSTRI

BM-Industriteknik har stor erfaring i denne sektor og producerer et bredt sortiment, f.eks roevaskere og græs-fangere.
[klik på foto]

MASKIN-KONSTRUKTONER

Denne gruppe omfatter f.eks. trykbærende maskiner til industrien, damptørrere, røggasvaskere m.m.
[klik på foto]

SERVICE & MONTAGE

Vi tilbyder også service og montagearbejde. Vi er i stand til at påtage os (næsten) enhver størrelse opgave
[klik på foto]

VOR MASKINPARK

BM-Industriteknik råder over et bredt udvalg af maskiner
[klik på foto]Produkter til sukkerindustrien


Forbehandling og rensning

BM-Industriteknik A/S er blandt de få virksomheder i Europa, der producerer og markedsfører sit eget program indenfor maskiner til forbehandling og
rensning af sukkerroer.

Det handler om følgende:Produkterne løser opgaver i forbindelse med frasortering af græs, ukrudt, sten, jord, grus og efterfølgende vask af sukkerroerne.

Produkterne er med til at sikre, at sukkerproduktions-processen optimeres og miljøomkostningerne minimeres fordi:

  • Maskinerne sørger for, at så stor andel af roerne kommer frem til den egentlige sukker-produktion og at så stor en
    del af roen anvendes
  • Maskinerne frasorterer affalds-, og biprodukterne så koncentreret at de enten kan genanvendes eller minimerer den mængde, der efterfølgende skal destrueres
  • Maskinerne sørger for at roerne ender rengjorte i snittemaskinerne, hvilket dels betyder en mere effektiv snitteproces, dels forlænger snitteknivenes levetid

     

Øvrige produkter til sukkerindustrien

Udover vores eget program til sukker-industrien producerer vi en del øvrige produkter som underleverandør
 [klik for info]
BM-INDUSTRITEKNIK AS │ BIRKETVEJ 13 │ 4941 BANDHOLM. TLF.: +45 54 78 85 00 FAX.: +45 54 76 35 07 MAIL.: INFO@BM-I.DK