STENVASKEREBM-Industriteknik as
Birketvej 13
DK-4941 Bandholm

Tlf. 54 78 85 00
Fax 54 76 35 07
E-mail: bmi@bm-i.dk

AKTIVITETER

SUKKERINDUSTRI

BM-Industriteknik har stor erfaring i denne sektor og producerer et bredt sortiment, f.eks roevaskere og græs-fangere.
[klik på foto]

MASKIN-KONSTRUKTONER

Denne gruppe omfatter f.eks. trykbærende maskiner til industrien, damptørrere, røggasvaskere m.m.
[klik på foto]

SERVICE & MONTAGE

Vi tilbyder også service og montagearbejde. Vi er i stand til at påtage os (næsten) enhver størrelse opgave
[klik på foto]

VOR MASKINPARK

BM-Industriteknik råder over et bredt udvalg af maskiner
[klik på foto]


[Oversigt] [Græsfangere] [Stenfangere] [Roevaskere] [Forvasketromle]
[Faldstrømsfordampere] [Kogeapparater] [Øvrig sukkerindustri]


STENVASKERE


Nyt i vores sukkerprogram er stenvaske-
anlægget "System Paris", som vi kan til-
byde sukkerindustrien.

Stenvaskeanlægget sørger for en præcis
og sikker udskilning af sand/grus, sten og andre reststoffer, som fanges af sten- og grusfangerne.

Stenene vaskes effektivt således at de
kan genbruges/sælges som vejfyld og
vejbelægning, mens de resterende affaldsstoffer kan bortskaffes uden
store omkostninger.

BM-INDUSTRITEKNIK AS │ BIRKETVEJ 13 │ 4941 BANDHOLM. TLF.: +45 54 78 85 00 FAX.: +45 54 76 35 07 MAIL.: INFO@BM-I.DK