GRÆSFANGERE


BM-Industriteknik as
Birketvej 13
DK-4941 Bandholm

Tlf. 54 78 85 00
Fax 54 76 35 07
E-mail: bmi@bm-i.dk

AKTIVITETER

SUKKERINDUSTRI

BM-Industriteknik har stor erfaring i denne sektor og producerer et bredt sortiment, f.eks roevaskere og græs-fangere.
[klik på foto]

MASKIN-KONSTRUKTONER

Denne gruppe omfatter f.eks. trykbærende maskiner til industrien, damptørrere, røggasvaskere m.m.
[klik på foto]

SERVICE & MONTAGE

Vi tilbyder også service og montagearbejde. Vi er i stand til at påtage os (næsten) enhver størrelse opgave
[klik på foto]

VOR MASKINPARK

BM-Industriteknik råder over et bredt udvalg af maskiner
[klik på foto]


[Oversigt] [Stenfangere] [Stenvaskere] [Roevaskere] [Forvasketromle]
[Faldstrømsfordampere] [Kogeapparater] [Øvrig sukkerindustri]


GRÆSFANGERE


Vores første græsfanger blev leveret i 1972. Siden er der sket betydelige forbedringer, hvor fokus har været på effektivitet, driftsikkerhed og minimum vedligeholdelse. Vores referenceliste tæller således p.t. 171 stk.

Vores græsfangere leveres i mange forskellige størrelser, alt efter kapacitetsbehovet. Vi anbefaler typisk 2 varianter af græsfangere, som installeres i forlængelse af hinanden. Den ene variant er udstyret med 4 sæt fangarme (type 4H), som installeres som den første i processen efterfulgt af en græsfanger med 6 fangarme (type 6H). 4H-græs-fangeren opsamler hovedparten af det i svømmevandet forekommende græs, ukrudt, bladstængler mv. fangarmene på 6H-græsfangeren, som har en længere opholdstid i svømmerenden, opsamler de sidste dele i svømmevandet.
 

Fordelen ved at placere græsfangerne på den beskrevne måde er, at man minimerer risikoen for, at den første græsfanger bliver overbelastet og dermed forårsager, at græs / ukrudt fra de overfyldte fangarme falder tilbage i renden eller i værste fald blokerer græsfangeren.

For yderligere at effektivisere opsamlingsprocessen anbebefaler vi i mange tilfælde at installere en græsop-blæser, der – via trykluft – hæver græs/ukrudt op fra bunden i vand-strømmen, hvor fangarmene ikke når ned.

Af de mange fordele ved vores græsfangere kan bl.a. nævnes: Fangarmene er fastgjort i slidstærke gummi-lasker, som er modstandsdygtige overfor vand specielt sandholdigt vand.

Græsfangerens støjniveau er særdeles lavt. Da fangarmene er fastgjort med gummilasker, dvs. ingen aksler, er vedligeholdelsesbehovet minimalt. Græsfangerne er konstrueret således, at de også fungerer problemløst ved temperaturer under frysepunktet.Du kan herunder se græsfangeren i funktion - klik på startknappen i nederste venstre hjørne.

BM-INDUSTRITEKNIK AS │ BIRKETVEJ 13 │ 4941 BANDHOLM. TLF.: +45 54 78 85 00 FAX.: +45 54 76 35 07 MAIL.: INFO@BM-I.DK